top of page

 FOR EMPLOYERS

MCASF Local 725 Service Corporation is pleased to welcome you to the Employer website. Within this website, you will have access 24 hours a day, 7 days a week to commonly requested forms, electronic remittance portal, and frequently asked questions regarding the remittance procedures and policies.

Businessman in Suit

About Employer Services

The MCASF Local 725 Service Corporation provides the contributing employers of the Mechanical Contractors Association of South Fl. with an electronic repositories for their required fringe contributions as defined in the current Collective Bargaining Agreement between the MCASF and UA Local 725.  

woman at office

Cổng thông tin nhà tuyển dụng

DỄ DÀNG .... AN TOÀN ... NHANH CHÓNG

Cổng chuyển tiền trực tuyến của nhà tuyển dụng hiện đã hoạt động!

 

Bạn có thể gửi các khoản đóng góp hàng tuần hoặc hàng tháng của mình theo cách điện tử và bạn có thể gửi khoản thanh toán của mình qua cổng thông tin.

clipart2833251.png
Video về Sử dụng Cổng thông tin
Arrow Keys

Kiểm toán tiền lương (Cửa hàng)

Quỹ đã trở lại chủ động xem xét hồ sơ bảng lương để đảm bảo tuân thủ Chính sách TƯDVCĐ và Chính sách thu để thu thập hiệu quả và hiệu quả các khoản đóng góp theo yêu cầu. Kiểm tra Câu hỏi thường gặp để biết thêm thông tin.

life-advisor-eap.png

Member Assistance Progam

Office Scene

Để biết thêm thông tin

Chúng tôi ở đây để giúp đỡ!

Đối với các câu hỏi khác, bạn có thể liên hệ với Văn phòng Phúc lợi theo số (754) 777-7735 hoặc bạn có thể nhấp vào phần Câu hỏi Thường gặp. Đối với các biểu mẫu, tài liệu, chính sách và hướng dẫn sử dụng, bạn có thể nhấp vào phần Tài liệu.

Helpful Industry Links

logo_lg 725.png

Địa phương 725

Hiệp hội thống nhất

Địa phương 725

Điều hòa không khí & Thiết bị làm lạnh 

ARPEC_edited.jpg

ARPEC

Ủy ban đào tạo & học việc chung ACRA địa phương 725

Điều hòa không khí, làm lạnh & lắp đặt đường ống

Trung tâm Giáo dục

bottom of page